مصاحبه و مقاله

اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۱

دو وجه از شخصیت آنتوان  چخوف

 علی موذنی دو وجه از شخصیت آنتوان  چخوف (1)      هر شخصیت داستانی یا نمایشی رنگ و بویی از واقعیت دارد، اما همین که وارد عالم واقع نمای داستان یا نمایشنامه یا فیلمنامه شد، از اساس با اصل متفاوت می شود. واقعیت اصلی این است که شخصیت های هیچ داستانی […]
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱

هاثورن، ناظرِ نگران

           علی موذنی             هاثورن، ناظرِ نگران (1)               نگاهی به مجموعه داستان ماه گرفتگی، نوشتۀ ناتانیل هاثورن               کند وکار در روحیه انسان و ارائه آن در طرح هایی استادانه یکی از ویژگی های داستان های هاثورن است. هر خواننده ای اگر منصف باشد، اقرار می کند پس […]
اردیبهشت ۲۰, ۱۴۰۱

نقش ادبیات داستانی در تبیین ارزش های جنگ

       علی موذنی        نقش ادبیات داستانی در تبیین ارزش های جنگ 1          مقدمه         دلیل نوشتن این مقاله ادعایی است که در یکی از روزنامه ها خوانده ام و البته این ادعا را بارها از این و آن به طور شفاهی هم شنیده ام. این […]
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۱

حرفه ای گری در داستان

   علی موذنی   1-نظرتان را در بارۀ جشنوارۀ خاتم بفرمایید. من یک نظر کلی در بارۀ جشنواره ها دارم که چه بسا جشنوارۀ خاتم را هم شامل شود. تنها حسن جشنواره ها تجمیع نیروهای مستعد ِ سرگردانی است  که علاقه مندند کارشان دیده شود، اما نمی دانند راه به کجا […]