وبسایت رسمی علی موذنی (نویسنده)

علی موذنی پدیدآورنده‌ی آثاری با رویکردهای گوناگون چون داستان، نمایشنامه، فیلمنامه، نقد و فیلم است که این همه حاصلِ تجربه‌های متنوعی با موضوع‌ها و مضمون‌های اجتماعی، دینی و مذهبی است. در روایتِ درونمایه‌های گوناگون، نگاه متفاوت و رویکرد تجربی او در خور توجه و اقبال منتقدان و مخاطبان بوده است و همین ویژگی حتی در پرداختن به موضوع‌های جنگی، او را در جرگه‌ی داستان‌نویسانی قرار داده که برای فرم اهمیتی ویژه قائلند.

مصاحبه و مقاله

یادداشت