عقدۀ اودیپ پسر هاشم آقا

عقدۀ اودیپ پسر هاشم آقا

انتشارات کتاب نیستان، چاپ اول، 1402

خرید اثر
تکنولوژی

تکنولوژی

انتشارات کتاب نیستان، چاپ اول، 1401

این مجموعه داستان شامل داستان های کوتاه : رضایت، تولد، تکنولوژی، بالش و شیرخوارگی است.

خرید اثر
کلاهی از گیسوی من

کلاهی از گیسوی من

انتشارات برگ، چاپ اول، 1368

در بازار موجود نیست
دلاویزتر از سبز

دلاویزتر از سبز

انتشارات برگ، چاپ اول، 1371

در بازار موجود نیست
جشن طلاق

جشن طلاق

انتشارات کتاب نیستان، چاپ اول، 1401

این مجموعه داستان شامل داستان های کوتاه: سیمین، پزشک خانواده، جشن طلاق، گربه سان و جادو است.

خرید اثر
کلاهی از گیسوی من

کلاهی از گیسوی من

انتشارات سوره مهر، چاپ سوم، 1389

خرید اثر
دلاویزتر از سبز

دلاویز تر از سبز

انتشارات سوره مهر، چاپ سوم، 1389

خرید اثر
شعر به انتظار تو

شعر به انتظار تو

مؤسسه ی نشر شهر، چاپ اول، 1388

در بازار موجود نیست
حضور

حضور

انتشارات سوره مهر، چاپ اول، 1398

خرید اثر
شعر به انتظار تو

شعر به انتظار تو

انتشارات کتاب نیستان، چاپ چهارم، 1394

این مجموعه داستان شامل همه ی داستان های کوتاه علی مؤذنی است.

خرید اثر
در انتظار شاعر

در انتظار شاعر

انتشارات کتاب همراه، چاپ اول، 1376

نام این داستان کوتاه به "شعر به انتظار تو" تغییر یافته است.

در بازار موجود نیست
قاصدک

قاصدک

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1376

در بازار موجود نیست
قاصدک

قاصدک

انتشارات سوره مهر، چاپ ششم، 1393

خرید اثر
قاصدک

قاصدک

مؤسسه ی نشر شهر، چاپ اول، 1388

در بازار موجود نیست
قاصدک

قاصدک

انتشارات سوره مهر، چاپ پنجم

خرید آخرین نسخه