مصاحبه و مقاله

دی ۶, ۱۴۰۰

راهنمای درونی در وجود هر هنرمند حضوری قاطع دارد

راهنمای درونی در وجود هر هنرمند حضوری قاطع دارد   علی موذنی می گوید: متاسفانه نبود راهنما در دوران ما ضایعه بزرگی بود، اما یک راهنمای درونی در وجود هر هنرمند حضوری قاطع دارد که اگر به او توجه شود، با ارزش و کم ارزش و بی‌ارزش را مطابق با نوع […]
مرداد ۱۰, ۱۴۰۰

لطفا به نویسنده نگویید چطور باش و چطور نباش!

علی موذنی می‌گوید هر داستان نویسی مطابق با زیبایی شناسی مورد نظر خودش است که سوژه یابی می‌کند و سوژه‌ها را مطابق با معیارهای خودش می‌پروراند پس نباید او را به کاری وادار یا نهی کرد.
مرداد ۹, ۱۴۰۰

چرا «احضاریه» حذفی داشت

علی موذنی با بیان اینکه هیچ وقت تصور نمی‌کرده درباره بانو زینب رمان بنویسد، از ماجرای حذف بخش زیادی از رمان احضاریه پیش از انتشار آن روایت کرد.