مصاحبه و مقاله

فروردین ۱۳, ۱۴۰۱

نگاهی به «سه قطره خون»

علی موذنی نگاهی به «سه قطره خون» نوشتۀ صادق هدایت    سه مطلب دربارۀ سه قطره خون خواندم که هر چند هر یک قابل تامل و مفید بودند، مرا راضی نکردند. بهتر بگویم، مرا سیراب نکردند. یکی مطلب گلشیری در باغ در باغ بود، دیگری مطلبی از عباس احمدی بود […]
فروردین ۱۰, ۱۴۰۱

نگاهی به عالي‌جناب كيشوت

علی موذنی نگاهی به عالي‌جناب كيشوت گراهام گرین رضا فرخفال نشر رضا، 1363    از مقايسه اي مختصر ميان دو رمان  ( دن كيشوت ) و ( عاليجناب كيشوت ) مي توان دريافت چرا گراهام گرين شخصيت ها ي رمانش را مطابق با رمان دن كيشوت انتخاب كرده، و چه […]
فروردین ۷, ۱۴۰۱

نگاهي به « عشق و بانوي ناتمام »

علي موذني   نگاهي به « عشق و بانوي ناتمام »  نوشتۀ امير حسن چهلتن، انتشارات نگاه، چاپ اول، 1381       عشق و بانوي ناتمام روايتي است در پنج بخش و جز بخش آخر هر بخش در چند فصل. آنچه اين اثر را خواندني مي كند، نه قصۀ آن كه شيوۀ […]
فروردین ۵, ۱۴۰۱

نگاهی به فیلم نامۀ آينه هاي روبرو نوشتۀ بهرام بيضايی

نگاهی به فیلم نامۀ آينه هاي روبرو  نوشتۀ بهرام بيضايي علي موذني نگارش فيلم نامۀ آينه هاي روبرو توسط بهرام بيضايي در بهمن سال 1359به اتمام رسيده و دو سال بعد در زمستان 1361چاپ شده است. كاش مي توانستيم بگوييم فيلمش هم ساخته شده  و ما اكنون فيلم نامه اي […]